Prezentacja firmy / Polityka - ekobud

Idź do spisu treści

Menu główne:

Prezentacja firmy / Polityka


Zakres Zintegrowanego Systemu Zarządzania
Funkcjonujący w Przedsiębiorstwie EKO-BUD Sp. z o.o.  sp. k. Zintegrowany System Zarządzania jest wdrożony i udokumentowany zgodnie z wymaganiami norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz PN 18001:2004 i obejmuje działalność w zakresie:
Usługi remontowe i obsługa serwisowa maszyn i urządzeń.  – w siedzibie spółki,
 
Wykonywania robót górniczych w zakresie drążenia, przebudowy i wzmacniania obudów wyrobisk górniczych oraz montażu, demontażu i obsługi urządzeń transportu urobku i materiałów. – na terenie województwa śląskiego, w miejscach wykonywania usług.
Zakresem Zintegrowanego Systemu Zarządzania objęte są wszystkie komórki organizacyjne i punkty pracy zgodnie z aktualnym schematem organizacyjnym (załącznik
nr 3 Księgi ZSZ)  oraz procesy opisane w mapie procesów (załącznik nr 2 Księgi ZSZ) za wyłączeniem działu geodezyjnego. Zintegrowany system zarządzania obejmuje siedzibę główną Spółki w Żorach, ul. Węglowa 5 oraz punkty pracy (zgodne z podpisanymi z klientami umowami).


Zakres stosowania wymagań norm Zintegrowanego Systemu Zarządzania
Cały zakres działalności spółki objęty jest Zintegrowanym Systemem Zarządzania, który oparty jest na normach ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz PN 18001:2004. nie mają zastosowania wymagania podane w rozdziale 8.3 w zakresie Projektowanie i rozwój wyrobów i usług.
Spółka realizuje usługi w oparciu o dokumentację dostarczoną przez Klienta i nie prowadzi własnego projektowania oraz rozwoju. W związku z tym Dyrektor podjął decyzję o niestosowaniu pkt.8.3 Projektowanie i rozwój wyrobów i usług.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego